6#MPF per la qualitat de vida dels veïns

Pàgina inicial/6#MPF per la qualitat de vida dels veïns
6#MPF per la qualitat de vida dels veïns 2018-12-13T20:05:27+00:00

6qualitat

6.1 Dotar d’instal·lacions fixes a l’Aula d’Adults. 

 • Inici d’accions i tràmits amb la Generalitat de Catalunya per assolir el distintiu de Centre de Formació, per poder acreditar titulacions oficials.
 • Creació del reglament de l’Aula d’Adults, amb la participació de professorat i usuaris.
 • Creació del període de preinscripcions per tal de programar i organitzar el curs de forma eficient.
 • Projecte de nou emplaçament de l’Aula d’Adults en l’entorn de la Masia Bas.

6.2 Segmentar els serveis i els impostos per franges d’edat i especificitats socials.

 • Publicació i enviament a domicilis de les guies 2016, 2017, 2018 i 2019 d’ajuts i bonificacions fiscals personals i familiars,  amb segmentació per tipologia de família (incloent monoparentals i nombroses), persones majors de 65 anys, persones amb discapacitat o  persones aturades entre d’altres. 
 • Redacció d’un estudi sociodemogràfic per adaptar les polítiques socials a les necessitats reals dels veïns. 
 • Ampliació de criteris de reconeixement per a les parelles de fet per a l’accés a ajuts o bonificacions.

6.3 Crear una xarxa de suport a les famílies, cuidadors de malalts o gent gran. 

 • Eliminació de la llista d’espera del servei de tele-assistència.
 • Ampliació del servei psicològic d’atenció a les famílies.
 • Ampliació del servei de Tallers de Memòria per a la gent gran.
 • Creació de la comissió per a la prevenció i el benestar de la gent gran.
 • Creació a Castell d’Aro i a Platja d’Aro del punt d’atenció a la gent gran i les seves famílies.
 • Creació del servei de transport municipal als Centres de Dia de Sant Feliu de Guíxols i Palamós, operatiu des del 2018.
 • Creació del servei de transport adaptat a la gent gran per a activitats lúdico-socials, operatiu des del 2016.
 • Ampliació dels grups dels Espais Familiars fins als 5 anys.
 • Redacció de l’avantprojecte d’ampliació de la Casa Lila de Platja d’Aro.
 • Creació del reglament del Servei Municipal de Distribució d’Aliments, amb la col·laboració de voluntaris i usuaris.
 • Acord amb el Centre de Salud Mental per la donació d’aliments en fresc provinents de superfícies comercials que col·laboren amb el Servei Municipal de Distribució d’Aliments.
 • Creació d’una borsa de voluntariat i treball comunitari dotat de formació, i de l’Associació del Voluntariat.
 • Creació de la Càtedra Espectre Autista amb la Universitat de Girona i l’Associació Viu Autisme.

6.4 Crear un parc d’habitatges juvenils amb preu de lloguer públic.  

 • Creació de la comissió interna d’infrahabitatge, per tractar temes sobre ocupació, infrahabitatge i conflictivitat social relacionada amb la vivenda.
 • Conveni amb el Departament d’Habitatge per conèixer la disponibilitat de pisos buits en propietat de la banca.
 • Redacció d’un estudi sociodemogràfic per adaptar les polítiques socials a les necessitats reals dels usuaris. 
 • Projecte de creació de “l’Espai Habitatge”, com a aglutinador de les necessitats vinculades amb l’habitatge. Estudi i diagnosis de parc d’habitatges, acompanyament, impuls de la borsa de lloguer, acords amb entitats i coordinació d’accions. Primavera 2019.
 • Fomentar la creació de parc d’habitatges de protecció oficial de lloguer o compra. Mesura no assolida.

6.5 Ampliar els horaris de les Llars d’Infants Municipals per conciliar amb horaris laborals. 

 • Creació de l’AMPA de la Llar d’Infants Municipal per el curs 2017/18. No s’ha cregut necessari el servei d’acollida.

6.6 Altres millores per la qualitat de vida dels veïns no recollides en el programa electoral. 

 • Desenvolupament i redacció del projecte Valor Humà, que reconeix i potencia el treball en xarxa de la comissió de la promoció per la convivència.
 • Actualització de la Ordenança de Civisme, que augmenta la capacitat sancionadora davant actes incívics.
 • Conveni d’assessorament al ciutadà sobre la recuperació de despeses hipotecàries amb la col·laboració de gestories locals.

1

2

3

4

5

6qualitat

7

8

9

10