7#MPF per la salut

Pàgina inicial/7#MPF per la salut
7#MPF per la salut 2018-12-13T20:07:05+00:00

7salut

7.1 Posar en servei un Centre de Dia.

 • Creació del servei de transport municipal als Centres de Dia de Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Operatiu des del 2018.
 • A dia d’avui no hem trobat forma de fer viable un Centre de Dia, ja que a més ens trobem amb que els Centres de Dia més propers tenen places vacants. Mantenim obert en estudi formes de trobar-hi viabilitat econòmica i de com fer-ho sostenible. Mesura no assolida.

7.2 Fomentar la construcció de pisos tutelats per a gent gran. 

 • Conveni amb el Departament d’Habitatge per conèixer la disponibilitat de pisos buits en propietat de la banca.
 • Redacció d’un estudi sociodemogràfic per adaptar les polítiques socials a les necessitats reals dels usuaris. 
 • Estem buscant la via de dotar-nos de vivenda protegida per promoure usos tutelats, o de promoure un projecte de promoció d’aquests usos entre la gent gran. Mesura no assolida.

7.3 Fer obrir el CAP 24h durant tot l’any, i assegurar la continuïtat del dispensari de Castell d’Aro. 

 • Inauguració del nou CAP a Platja d’Aro a maig de 2017, amb la demanda continuada de obertura les 24h. Restem pendents de la voluntat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • A dia d’avui esta assegurada la continuïtat del dispensari de Castell d’Aro.

7.4 Impulsar accions de foment per a l’alimentació saludable, l’absència de tòxics, l’activitat física i la salut emocional. 

 • Creació de la Quinzena Gastronòmica Infantil – Xics Gastronòmic, amb tallers a escoles i institut.
 • Ampliació del reglament de subvencions d’activitats físico-acuàtiques per la gent gran.  
 • Regularització i millora del servei d’àpats a domicili.
 • Ampliació del servei psicològic d’atenció a les famílies.
 • Implantació del protocol contra l’assetjament escolar.
 • Prova pilot de la APP de reptes saludables WeFeeter.

7.5 Pla de millora de les instal·lacions esportives municipals.

 • Aprovació del Pla d’Equipaments Municipals a la tardor-hivern 2018, que inclou les instal·lacions esportives. 
 • Obres de millora dels accessos al Palau d’Esports.
 • Canvi de gespa artificial del camp de futbol municipal.
 • Condicionament de l’espai bar del camp de futbol municipal.

1

2

3

4

5

6

7salut

8

9

10